Klanten geven ons een 9.4
Over ons Contact (+31) 492 25 91 23Bel nu
Let op: In verband met vakantie zijn we van maandag 05-08-2024 tot 02-09-2024 telefonisch niet bereikbaar, mail wordt wel beantwoord maar mogelijk minder snel dan gewend.
Vrijblijvende offerte aanvragen Klantreacties Gemiddeld wordt Bjorn Kuiper met een 9.4 uit 10 beoordeeld
Maatwerk schuttingen Eigen werkplaats & magazijn Goede prijs- kwaliteit verhouding Uitgebreide service & Advies

Leveringsvoorwaarden

Bjorn Kuiper Bouwsystemen
 
Slegersstraat 7
 
5706 AV Helmond
 
Telefoon: 0492 74 55 95
 
E-mailadres: info@kuiperschuttingen.nl
 
Kvk: 17178023
 
BTW: NL0016.93.328.B82
 
Bouwplaats:
Het plaatsen van een schutting is niet zonder risico’s. Daarom vragen wij u onderstaande voorwaarden goed door te lezen. Soms klinken de regels erg streng, maar in de praktijk valt het wel mee. Wij willen graag dat u een kwalitatief hoogstaand product in uw tuin krijgt, en dat de bouwers veilig en vooral plezierig kunnen werken.  
Voor het plaatsen van een bouwwerk is een vrije werkruimte van +/- 50cm breedte vereist. Van tevoren verwijderde grond dient minimaal 1 meter van de bouwplaats te worden opgeslagen en mag de looppaden van de bouwers niet blokkeren. Indien de bouwers constateren dat er sprake is van een gevaarlijke situatie op de bouwplaats zal dit aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Hierop zal de bouwplaats in veilige staat dienen te worden gebracht, hetgeen kan worden uitgevoerd door de bouwers op basis van nacalculatie of door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de verantwoordelijkheid neemt op de bouwplaats in veilige staat te brengen, zullen wel voorrijkosten in rekening worden gebracht. Tevens zal het werk pas dan hervat worden wanneer de bouwers hebben geconstateerd dat de bouwplaats veilig is.
 
De bouwplaats dient “bouwrijp” te zijn: vrij van obstakels zoals bestratingen , funderingen, puin, wortels, bomen, struiken, plantjes, oude schuttingen en leidingwerk c.q. kabels en rioleringen in de grond, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor kapotte kabels en rioleringen mits deze zijn aan geven door de opdrachtgever. Indien de bouwers de bouwplaats eerst bouwrijp dienen te maken door voornoemde obstakels te verwijderen, zullen de kosten hiervoor op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht. Uiteraard zal dit van tevoren worden afgestemd met de opdrachtgever.
 
Op de bouwplaats dient stroom en in sommige gevallen water aanwezig te zijn.
 
Het uitzetten van een bouwwerk:
 
Bij het uitzetten van lijnen en peilen dient de opdrachtgever aanwezig te zijn, tenzij de opdrachtgever van tevoren de lijnen alsmede de hoogte van het bouwwerk zelf uitzet. Op het moment dat de lijn definitief uitgezet is dient de opdrachtgever hier akkoord voor te geven.
Bij nieuwbouw wordt door de aannemer piket paaltjes geslagen wij houden deze aan als maatvoering het kan zijn dat dit afwijkt van u bouw tekening wij kunnen hier niet vooraansprakelijk gesteld worden.
Wij meten alles zorgvuldig uit om dit te voorkomen.
 
Wanneer er bij graaf of boorwerkzaamheden schade ontstaat aan kabels en/of leidingen waarvan de aanwezigheid bij het uitzetten van lijnen niet is bekend gemaakt, dan kan Bjorn Kuiper Bouwsystemen voor deze schade niet aansprakelijk worden gesteld.
 
Beton:
Wij geven 15 jaar garantie op al onze met CE gemarkeerde betonproducten. Beton is een natuurproduct, waarbij het voor kan komen dat er kleine luchtbellen in het product zitten. Ook het verkleuren van de beton valt niet onder de garantie. Betonproducten worden gemaakt door vermenging van zand, grind, cement en water. Zo gezien dus een volkomen natuurlijk product. Bij beton kan cement een chemische reactie aangaan met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd. De kalk zet zich op het betonoppervlak af als witte uitslag (kalkuitbloeiing). Dit verschijnsel hoort bij de productie van beton en verdwijnt vanzelf door het weer of door slijtage. Kalkuitbloeiing wordt niet als klacht geaccepteerd. Let op het kan voorkomen dat bij motief platen lichte beschadigingen kunnen optreden door de ontkisting van de mallen dit wordt niet als een klacht geaccepteerd. Standaard worden de betonpalen met een diamantkop of een vlakke bovenkant geleverd, dit is afhankelijk van de voorraad. Er kunnen ook luchtbellen optreden in de betonproducten zitten hier kunnen we geen garantie opgeven.
 
De antraciet producten worden voorzien van een coating het biedt als bescherming tegen het verkleuren en het verweren: Deze kunnen toch nog wit uitslaan tegen de tijd hier kan geen garantie opgeven worden, i.v.m. met weersinvloeden.
 
Fundering:
Afhankelijk van de hoogte van de waterstand of de samenstelling van de grond te plekke van het te plaatsen bouwwerk kan geadviseerd worden een betonvoet aan palen te storten of een andere fundering onder het bouwwerk te hanteren. Indien de opdrachtgever zelf voor betonmortel zorgt, wordt deze kosteloos aan de palen gestort. Mocht de opdrachtgever het advies voor versteviging van een fundering niet overnemen, dan komt de garantie tegen verzakking van het bouwwerk te vervallen.
 
Over onze hout producten:
Goed om te weten al onze houtsoorten zijn standaard 18mm dik.
 
Wij geven 10 jaar garantie op al onze geïmpregneerde schuttingen, en op onze Douglas onbehandelde houtproducten 5 jaar garantie.  Op nobifix geven we 20 jaar garantie. Nobifix dankt zijn duurzaamheid o.a. aan specifieke inhoudsstoffen. Wij werken uitsluitend met hoogwaardige materialen, maar desondanks kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Hier kan helaas geen garantie op gegeven worden, omdat wij van te voren niet kunnen bepalen hoe het hout zich ontwikkeld in de loop van de tijd. Overtollige inhoudsstoffen kunnen bij blootstelling aan weersinvloeden echter worden uitgespoeld (uitbloeden/verkleuren) en moeilijk te verwijderen vlekken op omliggende delen achterlaten. Bij niet poreuze materialen kunt u vaak een groot deel van de vlekken verwijderen met een chlooroplossing. Het uitbloeden en verkleuren van de onderliggende materialen valt niet onder de garantie.
 
Op alle afdekkappen zit 5 jaar garantie op.
 
Afwerking:
Bjorn Kuiper Bouwsystemen is volledig verantwoordelijk voor de correcte afwerking van het bouwwerk. Tot deze afwerking behoort niet het afvoeren van vrijgekomen grond, herbestrating en tuinaanleg.
 
Transportkosten:
Afhankelijk van de locatie waar het bouwwerk geplaatst dient te worden kunnen transportkosten in rekening worden gebracht. Indien transportkosten in rekening dienen te worden gebracht, zal dit van tevoren kenbaar worden gemaakt aan de opdrachtgever.
 
Weersomstandigheden:
Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat het niet mogelijk is de afgesproken werkzaamheden volgens planning uit te voeren. Bjorn Kuiper Bouwsystemen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet nakomen van een planning ten gevolge van weersomstandigheden.

Productkeuze:

U kunt als klant van Bjorn Kuiper Bouwsystemen via de website zelf uw wensen voor de schutting samenstellen om een aanvraag voor een offerte in te dienen. Op basis van deze aanvraag zult u een offerte ontvangen. Na ontvangst van deze offerte bent u als klant zelf verantwoordelijk om de offerte op juistheid te controleren. Wanneer u in de offerte opmerkt dat er iets aangepast moet worden, kunt u reageren op de mail met de gewenste wijzigingen en zal Bjorn Kuiper Bouwsystemen deze wijziging aanpassen in de offerte. Wanneer de offerte correct is kunt u deze accorderen.

De producten uit de offerte zullen worden besteld en geplaatst op de aangegeven locatie.
Het wijzigen van de producten binnen de offerte moeten uiterlijk 2 weken voor de levering worden aangevraagd.
Let op: Bij het wijzigen van de aanvraag kunnen extra kosten in rekening gebracht worden en is het mogelijk dat de datum voor de plaatsing aangepast moet worden.

Afspraak datum aanpassen:
Wanneer u een afspraak voor plaatsing wilt verzetten kunt u Bjorn Kuiper Bouwsystemen telefonisch of per mail bereiken. Let op dat u een bevestiging krijgt van de aanpassing van de datum. Wanneer de afspraak verzet wordt zullen de producten wel besteld worden en kunnen er geen wijzigingen meer gedaan worden binnen 2 weken van de initiële plaatsingsdatum.

Het annuleren van opdrachten:
Bij het annuleren van een opdracht wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
 
Garantie:
Bjorn Kuiper Bouwsystemen geeft standaard 10 jaar garantie.
 
Onder de garantie vallen:
 • Grove scheuren of gaten in materialen;
 • Spontaan kapot knappen van betondelen;
 • Productiefouten;
 • Houtrot;
 • Het niet conform de afgesproken lijnen en peilen plaatsen van bouwwerken;
 • Het niet waterpas plaatsen van bouwwerken.
Buiten de garantie vallen:
 • Haarscheurtjes in materialen;
 • Schade aan betondelen ten gevolge van luchtbellen die tijdens het productieproces in het beton zijn ingesloten;
 • Verkleuring aan materialen ten gevolge van zon en weersinvloeden;
 • Verzakkingen;
 • Stormschade.
Prijzen:
Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s, hierbij is duidelijk aangegeven of dit inclusief of exclusief btw bedraagt.
 
Indien er aantoonbare wijzigingen optreden in een of meer van de kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten, douanetarieven, enzovoort, nadat de aanbieding is gedaan of de overeenkomst is gesloten, heeft Bjorn Kuiper Bouwsystemen het recht om de eerder aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen, voor zover dit niet wettelijk verboden is, ongeacht of de wijziging al dan niet voorzienbaar was voor Bjorn Kuiper Bouwsystemen op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Bjorn Kuiper Bouwsystemen zal de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van deze wijzigingen voordat de te leveren goederen in productie worden genomen. De Opdrachtgever heeft het recht om een bestelling te annuleren of de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden binnen tien (10) dagen nadat Bjorn Kuiper Bouwsystemen de prijsverhoging aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld.
 
Betaling:
Betalingen dienen bij oplevering gedaan te worden per bank of met een QR code.
Bjorn Kuiper Bouwsystemen blijft eigenaar van de schuttingen zolang er niet betaald is.
Alle hiervoor beschreven leveringsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
Aanbiedingen en offertes:
Alle aanbiedingen die namens Bjorn Kuiper Bouwsystemen worden gedaan, inclusief eventuele informatie in bijgevoegde folders, catalogi, prijslijsten en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend en leggen geen verplichtingen op aan Bjorn Kuiper Bouwsystemen.
 
Een aanbieding van Bjorn Kuiper Bouwsystemen vervalt automatisch na een periode van 7 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij de afnemer de aanbieding binnen die termijn heeft geaccepteerd. Bjorn Kuiper Bouwsystemen behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de aanbieding te verlengen met een termijn die naar eigen inzicht wordt bepaald.
 
Overeenkomst:
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een aanbod van Bjorn Kuiper Bouwsystemen aanvaardt.
 
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod dat is opgenomen in een offerte of factuur, is Bjorn Kuiper Bouwsystemen daaraan niet gebonden.
 
Een aanbod van Bjorn Kuiper Bouwsystemen blijft geldig tot het moment van herroeping, maar in ieder geval gedurende 14 dagen na de datum waarop het aanbod is gedaan, tenzij anders vermeld.
 
Elk aanbod of elke offerte van Bjorn Kuiper Bouwsystemen is uitsluitend van toepassing op de betreffende overeenkomst en is niet geldig voor nabestellingen of toekomstige overeenkomsten.
 
Houd er rekening mee dat de kleuren en afbeeldingen op de website van Bjorn Kuiper Bouwsystemen kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.
 
Leveringstermijn: 
De door Bjorn Kuiper Bouwsystemen en opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn moet door de opdrachtgever altijd als een benadering worden beschouwd en mag nooit als een strikte deadline worden genomen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
Tekortkoming en ontbinding Bjorn Kuiper Bouwsystemen
Bjorn Kuiper Bouwsystemen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als deze tekortkoming niet aan zijn schuld te wijten is en evenmin volgens de wet, een rechtshandeling, of heersende maatschappelijke opvattingen aan Bjorn Kuiper Bouwsystemen toegerekend kan worden. 
 
Als niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt eveneens beschouwd en contractueel gelijkgesteld aan de volgende situaties: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het geheel of gedeeltelijk uitblijven van prestaties door een derde partij van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen, nalatigheid van een vervoerder, en alle andere omstandigheden die redelijkerwijs niet door Bjorn Kuiper Bouwsystemen konden worden voorzien en waarover zij geen controle heeft. 
 
Bjorn Kuiper Bouwsystemen behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden in het geval van faillissement, surseance van betaling, volledige of gedeeltelijke stopzetting van activiteiten of bedrijfsvoering, liquidatie, overdracht, overlijden, onder curatele stelling, of als de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt op de afnemer of reeds van toepassing is, evenals wanneer de goederen van de afnemer onder conservatoir of executoriaal beslag worden gelegd. 
 
In het geval dat de afnemer één of meerdere verplichtingen niet nakomt, heeft Bjorn Kuiper Bouwsystemen het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Dit recht wordt uitgeoefend zonder dat Bjorn Kuiper Bouwsystemen gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of garantie, en zonder afbreuk te doen aan het overige wettelijke rechten. 
 
Aansprakelijkheid:
Bjorn Kuiper Bouwsystemen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt doordat Bjorn Kuiper Bouwsystemen is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de opdrachtgever, tenzij Bjorn Kuiper Bouwsystemen op de hoogte was van deze onjuistheid of onvolledigheid.
 
Indien de uitvoering van de overeenkomst door Bjorn Kuiper Bouwsystemen leidt tot aansprakelijkheid van Bjorn Kuiper Bouwsystemen jegens de opdrachtgever of derden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de kosten die Bjorn Kuiper Bouwsystemen in rekening heeft gebracht in verband met de overeenkomst. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. 
 
Bjorn Kuiper Bouwsystemen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, verlies van besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 
 
Bjorn Kuiper Bouwsystemen wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheden en vorderingen af van zowel de klant als derden die lichamelijke of materiële schade hebben opgelopen als gevolg van het gebruik van goederen of de uitvoering van werkzaamheden door Bjorn Kuiper Bouwsystemen
 
Bjorn Kuiper Bouwsystemen is niet aansprakelijk wanneer het zijn verplichting op grond van de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht. Evenmin is Bjorn Kuiper Bouwsystemen gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien de situatie te wijten is aan omstandigheden die buiten zijn schuld vallen en niet op grond van wet, contractuele afspraken of algemeen aanvaarde normen voor zijn rekening komen.
 
Bjorn Kuiper Bouwsystemen is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover deze schade rechtstreeks het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bjorn Kuiper Bouwsystemen
 
Toepassing:
Op alle overeenkomsten tussen Bjorn Kuiper Bouwsystemen en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
 
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Bjorn Kuiper Bouwsystemen en de opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement waar  Bjorn Kuiper Bouwsystemen gevestigd is. 
 
Wijzigingsbeding:
Wij van  Bjorn Kuiper Bouwsystemen zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van geringe betekenis kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, terwijl we voor grote inhoudelijke aanpassingen altijd vooraf met de klant zullen overleggen. 
 
Datum: 28/09/2023

 

Vragen over prijs en mogelijkheden? Dan helpen wij u graag verder en staan wij u graag te woord. Stel hier uw vragen

Stel direct uw GRATIS offerte samen

01. Soort schutting

Maak een keuze uit een standaard schutting, een luxe beton-houtenschutting of een semi luxe beton-houtschutting.

Wat is dit?
Soort schutting?
Wat is dit?
Nieuwbouw?

02. Motief en kleur

Maak een keuze uit de onderstaande motieven en kleuropties

Wat is dit?
Motief van uw onderplaten
Rots
Rots motief
Nostalgie
nostalgie
Romeins
romeins
Graniet
Motief
Klassiek steen
klassiek steen
Elbe
Elbe
Glad
glad
Donau
Wat is dit?
Motief van uw betonpalen
Wat is dit?
kleur van de betonpalen

03. Detail en afwerking

Selecteer hier de details en afwerking van uw schuttings.

Wat is dit?
Afwerking betonpaal
Wat is dit?
afdekkap betonschutting
Wat is dit?
Kies houtsoort
Wat is dit?
Afwerking houten schermen
Wat is dit?
Dichtheid van houten schermen
Wat is dit?
Siervak?

Aantal

Aantal

Aantal

04. Afmetingen

Heeft u uw perceel of tuin zelf opgemeten dan kunt u hieronder de afmetingen doorgeven. Download het tekenblad en teken uw situatie. Aan het einde van dit formulier kunt u dit tekenblad toevoegen

Download tekenblad
Wat is dit?
Afmetingen schutting

Hoogte van de schutting in centimeters

Lengte van de schutting in meters

Inclusief poort(en)

Aantal hoeken

05. Poort

Geef hier aan of u een poort wilt. Een poort in de schutting is niet verplicht.

Wat is dit?
Wilt u een poort?
Wat is dit?
Welk type poort wilt u?
Wat is dit?
Hoeveel poorten wilt u?
Wat is dit?
Afmeting van uw poort?

06. Persoonlijke gegevens

Vul hier uw persoonlijke gegevens in..

Aanhef (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Straatnaam en huisnummer (verplicht)

Land (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer of mobiel nummer (verplicht)

E-mail adres (verplicht)

Wanneer mag de schutting geplaatst worden? (verplicht)

Recaptcha (verplicht)

Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met de leveringsvoorwaarden en het privacy beleid.

Eventuele opmerkingen

Upload hier optioneel drie afbeeldingen van uw huidige situatie

Vanwege extreme drukte kan het versturen van uw offerte tot 5 werkdagen duren!

U bent nog stappen verwijderd van een nieuwe schutting

01. Soort schutting
02. Motief en kleur
03. Detail en afwerking
04. Afmetingen
05. Poort
06. Persoonlijke gegevens
I.v.m. schaarsheid op de houtmarkt stijgen de prijzen. Hierdoor zijn de offertes maar maximaal 4 weken geldig!
Let op: alle prijzen zijn onder voorbehoud ivm stijgende houtprijzen
Privacy is voor ons erg belangrijk, we zullen uw gegevens nooit met derden delen!
NIEUW in het assortiment: Nobifix
Een revolutionaire houten schutting van ongekende duurzaamheid, met een luxe hardhout uitstraling en scherpe prijs.
Meer informatie